dầu nhờn xylanh Talusia Optima

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Afghanistan
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu:
Khả năng cung cấp: /ngày
Thời gian giao hàng:
Mô tả ngắn gọn:

 

VTSC CUNG CẤP DẦU NHỜN TOTAL CHO NGÀNH HÀNG HẢI , THEO DỰ ÁN 

TALUSIA HR 140 S.I.Cylinder oil for slow-speed engines especially suitable for those known to be susceptible to the cold corrosion phenomenon.50140DownloadShare

TALUSIA HR 70Cylinder oil for slow-speed engines running on high sulfur fuel oils. ...  5070DownloadShare

TALUSIA LS 25Cylinder oil for slow-speed 2-stroke engines running on ECA fuels below 0,1% sulfur. ... 5025DownloadShare

TALUSIA OPTIMA S.I.Cylinder oil for slow-speed engines running on any fuel oils in the range 0,0% to 3,5% sulfur.50100DownloadShare

TALUSIA UNIVERSALCylinder oil for slow-speed engines built before 2008 running on both high and low sulfur residual fuels. ...  5057DownloadShare

TALUSIA UNIVERSAL 100Cylinder oil for slow-speed engines allowing for the most stringent and corrosive conditions encountered in service. 

VTS TRADING SERVICE CO.,LTD (VTSC)
NO 553, NGUYEN AN NINH STREET, VUNG TAU CITY, VIET NAM.
Tel : +84-986-741-266
Fax : +84-2543-807-656

Các sản phẩm cùng thể loại - dầu nhờn xylanh Talusia Optima

Chat với gian hàng
;