Low switch for PST1800 (sấy khí)

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu:
Khả năng cung cấp: /ngày
Thời gian giao hàng:
Mô tả ngắn gọn:
PN398H354054 PARKER HIROSS Seri no 39803930001
Dùng cho mấy sấy khí

VTS TRADING SERVICE CO.,LTD (VTSC) NO 
553, NGUYEN AN NINH STREET, VUNG TAU CITY, VIET NAM. 
Tel : +84-986-741-266
Fax : +84-2543-807-656
 Email : vtsc@outlook.com 
www.vtsc.asia

Các sản phẩm cùng thể loại - Low switch for PST1800 (sấy khí)

Chat với gian hàng
;